Skip to main content

BASW UK – Maniffesto ar gyfer Gwaith Cymdeithasol

ManiffestoGC19

Mae Cymdeithas Brydeinig y Gweithwyr Cymdeithasol (BASW) yn galw ar ymgeiswyr seneddol yr holl bleidiau gwleidyddol i addo rhoi eu cefnogaeth i weithwyr cymdeithasol ac i’r plant, oedolion a’r teuluoedd hynny sy’n derbyn eu gwasanaethau

Welsh translation of the BASW UK manifesto for social work 2019.

The British Association of Social Workers (BASW) calls on parliamentary candidates from all parties to pledge their support for social workers and the children, adults and families who use their services