Skip to main content

BASW Cymru's Community of Practice for All!

A World Social Work Month Celebration

Come and join us as all three BASW Cymru Communities of Practice come together on this day to celebrate social work during World Social Work Week in Wales!

Dewch i ymuno â ni wrth i'r tri o'n Cymunedau Ymarfer ddod at ei gilydd am un noson yn unig i ddathlu Gwaith Cymdeithasol yn ystod Wythnos Gwaith Cymdeithasol y Byd yng Nghymru!