Following more successful developments for BASW Cymru, there are vacancies for three new committee members.

There is a very active and vibrant committee in Wales which has seen a significant increase in membership in the country. There are many positive initiatives to which all committee members apply their own particular personal skills and experiences.

If you feel that you wish to be part of a team that makes a real difference to social work in Wales, then we want to hear from you. We would particularly welcome enquiries from members who speak Welsh and are from the North and Mid Wales area although this is not a necessity.

If you wish to be involved in the cutting edge of your profession in addressing inequalities within social work that impact on service users and their carers, please contact Allison Hulmes, National Director:

Email: wales@basw.co.uk or phone 02920 444110

Safleoedd Gwag ar

Bwyllgor BASW Cymru

Yn dilyn mwy o  ddatblygiadau llwyddiannus gan BASW Cymru, mae tri safle gwag yn bodoli i dri aelod newydd ar y Pwyllgor.

Mae Pwyllgor Cymru yn weithredol ac yn brysur iawn ac fe welwyd cynnydd arwyddocaol yn y nifer o aelodau yn y wlad. Mae nifer o fentrau cadarnhaol yn mynd ymlaen ac mae pob aelod o’r Pwyllgor yn cyfrannu ei sgiliau a’u profiadau personol penodol ei hunain iddynt.

Os hoffech fod yn rhan o dîm sy’n gwneud gwir wahaniaeth i waith cymdeithasol yng Nghymru, yna rydym eisiau clywed gennych. Fe hoffem groesawu ymholiadau yn arbennig gan aelodau sy’n siarad Cymraeg ac yn dod o ardaloedd Gogledd neu Ganolbarth Cymru ond nid yw hyn angenrheidiol.

Os hoffech fod ar fin blaenaf eich proffesiwn wrth ymdrin ag anghydraddoldebau o fewn gwaith cymdeithasol sy’n effeithio ar ddefnyddwyr y gwasanaethau a’u gofalwyr, yna cysylltwch â Allison Hulmes, Cyfarwyddwr Cenedlaethol:

E-bost: wales@basw.co.uk neu ffoniwch 02920 444110